توقیف خودرو بعلت بد حجابی و آلودگی صوتی + عکس | میهن کمپ