تصاوير جديد از چهره شكسته شده رضا داوودنژادپس از بيماري | میهن کمپ

تصاوير جديد از چهره شكسته شده رضا داوودنژادپس از بيماري

ugiqkywketzeca7q1r.jpg

به ادامه مطلب مراجعه نماييد:

رضا داوودنژاد بازيگر سينما و تلويزيون را همه با ان فيزيك خاص بدني مي شناسند.اما او ديگر ان رضاي سابق نيست.خبري از چهره ي خندان او نيست.

دوران بیماری و پیوند كبد باعث شده است كه نصف وزنش كم شود اما حتی نمی توانید یك لحظه تصور كنید كه از خنده رویی و شوخ طبعی اش كم شده باشد و حتی بیان حرف هایی كه پشت سرش می زدند هم نمی تواند ناراحتش كند.

 

wte7iud6jylcqg58pzw.jpeg

uvwjhbcob3ykg64kygx.jpeg

nvm0q95w7snrfcvurmn.jpeg

ارسال نظر