ترجمه آیه الکرسی به انگلیسی و فارسی | میهن کمپ

ترجمه آیه الکرسی به انگلیسی و فارسی

ترجمه آیه الکرسی به زبان انگلیسی و فارسی

ترجمه آیه الکرسی به انگلیسی و فارسی

لطفا برای خواندن ترجمه آیه الکرسی به ادامه مطلب مراجعه کنید…

In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate

“Allah! There is no god but He – the Living, The Self-subsisting, Eternal. No slumber can seize Him Nor Sleep. His are all things In the heavens and on earth. Who is there can intercede In His presence except As he permitteth? He knoweth What (appeareth to His creatures As) Before or After or Behind them. Nor shall they compass Aught of his knowledge Except as He willeth. His throne doth extend Over the heavens And on earth, and He feeleth No fatigue in guarding And preserving them, For He is the Most High, The Supreme (in glory).”

به نام خداوند بخشنده مهربان

خدا یکتاست که جز او خدایی نیست زنده و پاینده است. هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود. اوست مالک آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. که را این جرات است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد. مگر به فرمان و اجازه او! علم ازلی او محیط است به انچه از ازل پیش نظر خلق بوجود آمده است، و آنچه سپس تا ابد موجود خواهد شد و خلق به هیچ مرتبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد، قلمرو علمش از آسمان و زمین فراتر و نگهبانی زمین و آسمان بر او آسان و بی زحمت است

یک نظر

  1. زهراسادات گفته است :
    بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۴

    واقعاک…. متاسفمممم مانمیتونیم ی تفسیرایت الکرسی رو به زبان انگیلیسی بخونیم؟؟؟؟؟؟ متاسفممممممممممم

ارسال نظر