تاثیر شفابخش رقص | میهن کمپ

تاثیر شفابخش رقص

پارکینسون

میهن کمپ: طبق جدیدترین تخقیقات انجام شده، در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون که در برنامه روزانه خود، ساعتی را به رقص اختصاص دادند، روند بهبود تسریع یافته است…

طبق جدیدترین تخقیقات انجام شده، در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون که در برنامه روزانه خود، ساعتی را به رقص اختصاص دادند، روند بهبود تسریع یافته است.

تحقیقات نشان می‌دهد در بیماران پارکینسون که بطور مرتب رقص می‌کنند، علائم بیماری کاهش می‌یابد.


تاثیر رقص بر روی بیماران توسط محققین سه دانشگاه مختلف بررسی شد.


در تحقیقات انجام شده از سوی محققین دانشکده پزشکی دانشگاه واشینگتن، بیماران پارکینسون ۲ روز در هفته به مدت یک ساعت آموزش تانگو دیدند. محققین مشاهده کردند کردند که در پایان دوره یک ساله، توزان و تحرک بیماران دوره دیده، به مراتب بهتر از دیگر بیماران است.


در یک تحقیقات دیگر در دانشگاه کالیفرنیا نیز مشخص گردید که رقص، می‌تواند به بیماران پارکینسونی که قادر به کنترل حرکات چشم نیستند، کمک کند.


بر اساس این تحقیقات، موسیقی و رقص، در کاهش مشکلات تعادلی و حرکتی به مغز کمک می‌کند.


تحقیقات محققین دانشگاه لیمریک نیز نشان داد که ریتم قدرتمند رقص ایرلندی و جنله گروهی آن، تحرک بیماران را افزایش می‌دهد.

ارسال نظر