برای محرم شدن،بر تمام منشی های زن واجب است، سه بار به مدیرشان شیر بدهند | میهن کمپ

برای محرم شدن،بر تمام منشی های زن واجب است، سه بار به مدیرشان شیر بدهند

شیخ علی الربیعی طی یک فکر بکر فتوایی داد این چنین:……

«بر تمام منشی های زن واجب است، سه بار به مدیرشان شیر بدهند تا در حکم مادرشان باشند و بتوانند کنار آن ها کار کنند.»

واقعا نمیدونم چی بگم  ؟ بخندم؟ گریه کنم؟

 

ارسال نظر