با 10 میلیون 6 ماهه 20 میلیون بگیرید ! | میهن کمپ

با 10 میلیون 6 ماهه 20 میلیون بگیرید !

مدیرعامل بانک مسکن از ابلاغ آئین نامه وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن توسط بانک مرکزی به این بانک خبرداد و گفت: مشتریان با سپرده گذاری 10 میلیون تومانی برای 6 ماه می‌توانند وام مذکور را دریافت کنند.
قدرت الله شریفی در گفتگو با مهر از ابلاغ آئین نامه وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن توسط بانک مرکزی به بانک مسکن خبرداد و گفت: سپرده گذاران می توانند با سپرده گذاری 10 میلیون تومان برای مدت 6 ماه وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن دریافت کنند.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: متقاضیان وام خرید مسکن که قبلا 9 میلیون تومان سپرده در بانک می گذاشتند تا 18 میلیون وام بگیرند از این پس باید 10 میلیون تومان سپرده بگذارند تا 20 میلیون وام بگیرند.

ارسال نظر