بازگشت راکی به سینما | میهن کمپ

بازگشت راکی به سینما

راکی (2)

راکی یا در واقع “سیلوستر استالونه” شخصیت مبارز و معروف مجموعه فیلم های Rocky در فیلم جدیدی به نام “کریید” حضور خواهد داشت…

راکی یا در واقع “سیلوستر استالونه” شخصیت مبارز و معروف مجموعه فیلم های Rocky در فیلم جدیدی به نام “کریید” حضور خواهد داشت.

این فیلم که نقش اول آن را سیلوستر استالونه بازی میکند، کاراکتر افسانه ای سینما یعنی راکی را دوباره به اکران خواهد آورد.

راین کوگلر، تهیه کننده فیلم فروتویل استیشن و مایکل بی جوردن، بازیگر نقش اول این فیلم، در تهیه این فیلم همکاری میکنند. راین کوگلر که نام کریید را به این فیلم داده است، برای سناریو نیز با آرون کووینگتون همکاری نموده است.

راکی (3)

هرچند سیلوستر استالونه در این فیلم بازی خواهد کرد، ولی فیلم ادامه ای از سری فیلمهای راکی نخواهد بود. گفته می شود در این فیلم، مایکل بی جوردن، نقش نوه بوکسور مشهور در اولین فیلم راکی، یعنی آپوللو که رقیب راکی بود را بازی خواهد کرد.

در اصل این فیلم زندگی وی را به تصویر خواهد کشید. مایکل بی جوردن در این فیلم با ثروتی که از پدر بزرگش آمده است، در خانواده ای ثروتمند بزرگ می شود ولی با رد این زندگی، به سوی آرزویش که بوکس میباشد می رود و در این راه، از راکی بالبوآ کمک خواهد گرفت.

راکی (4)

بازی سیلوستر استالونه در این فیلم حتمی میباشد. ولی در خصوص اینکه مایکل بی جوردن در این فیلم بازی خواهد کرد یا نه، دقیقا مشخص نیست.

راکی (1)

 

 

ارسال نظر