بازرسی خانم ها توسط آقایان در مراسم شب قدر! | میهن کمپ

بازرسی خانم ها توسط آقایان در مراسم شب قدر!

در اقدامی عجیب حراست دانشگاه تهران در مراسم شبهای قدر  اقدام به بازرسی شرکت کنندگان کرد….

خانواده هایی که در این مراسم شرکت می کنند به یاد ندارند که این اتفاق در سالهای قبل افتاده باشه و به گفته آنها برای بار اول هست. نکته عجیب تر این هست که بازرسی به وسیله آقایان انجام میشه. و حتی برای خانوم ها و بچه ها آقایان با  حرکت دادن دستگاه به دور بدن آنها بازرسی را انجام میدهند و این امر موجب اعتراض بسیاری از شهروندان شده است.

ارسال نظر