اوتوبان گذرا از وسط خیابان | میهن کمپ

اوتوبان گذرا از وسط خیابان

این اتوبان دقیقا از طبقه 5 تا 7 این برج را اشغال كرده است. نام این برج نیز برج دروازه یا گیت تاور می‌باشد.
باشگاه خبرنگاران: در شهر اوساكا ژاپن اتوبانی وجود دارد كه در طی مسیرش از وسط یك برج 16 طبقه می‌گذرد.

میهن کمپ | http://mihancamp.com

میهن کمپ | http://mihancamp.com

هنگامی كه سوار آسانسور این برج شوید خواهید دید كه برای طبقه 5 تا 7 هیچ كلیدی وجود ندارد و آسانسور مستقیما از طبقه 4 به طبقه 8 می‌رود.


این اتوبان دقیقا از طبقه 5 تا 7 این برج را اشغال كرده است. نام این برج نیز برج دروازه یا گیت تاور می‌باشد.


میهن کمپ | http://mihancamp.com

میهن کمپ | http://mihancamp.com

میهن کمپ | http://mihancamp.com

توافق ساخت بزرگراه و برج به شكل كنونی بعد از 5 سال كشمكش بین شركت سازنده اتوبان و صاحبان زمین های اطراف آن كه حاضر به كوتاه آمدن از مواضع خود نبودند شكل گرفت و این عكس‌ها نتیجه آن شده است.

ارسال نظر