اقدام انسانی شکیرا | میهن کمپ

اقدام انسانی شکیرا

شکیرا

شکیرا، خواننده معروف جدیداً قراردادی را به نفع کودکان کشور کلمبیا امضا کرده است…

شکیرا، خواننده معروف جدیداً قراردادی را به نفع کودکان کشور کلمبیا امضا کرده است.

شکیرا خواننده معروف کلمبیایی برای بازی در فیلم تبلیغاتی خمیردندان با یک شرکت تولید کننده خمیردندان قرارداد امضا کرد.


ولی قراردادی که شکیرا برای بازی در این فیلم تبلیغاتی امضا کرده موجب شادی کودکان خواهد شد.


این هنرمند میخواهد تمامی درآمد حاصل از این قرارداد را صرف تعلیم کودکان کلمبیایی کند.


شاکیرا از جمله هنرمندانی است که پیش از این نیز در پروژه هایی مشابه جای گرفته بود.

ارسال نظر