افزایش حقوق سربازی تصویب شد | میهن کمپ

افزایش حقوق سربازی تصویب شد

سرباز

افزایش 25 درصدی حقوق سربازان تصویب و اجرایی شد. متن کامل خبر در ادامه…

 

 

افزایش 25 درصدی حقوق سربازان تصویب و اجرایی شد. بر این اساس از این پس سربازان حقوق افزایش یافته را دریافت خواهند کرد.

به گزارش روزنامه خراسان، طي روزهاي اخير بخشنامه افزايش حقوق کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح به نهادهاي ذيربط ابلاغ شده که بر اساس آن، ضريب ريالي حقوق دريافتي سربازان از عدد 805 به 1002 تبديل شده است و اکنون کمترين دريافتي ناخالص يک نفر وظيفه با سمت سرباز از 52 هزار تومان به حدود 66 هزار تومان و بيشترين حقوق دريافتي متعلق به ستوان يکم پزشک از 97 هزار تومان به 121 هزار تومان رسيده است.

ارسال نظر