اضافه پرداختی احمدی نژاد به بادی گارد هایش! | میهن کمپ

اضافه پرداختی احمدی نژاد به بادی گارد هایش!

محافظ

اکنون که کار دولت دهم به پایان رسیده، خبر می رسد که محمود احمدی نژاد انعام ویژه ای به بادی گاردهایش پرداخت کرده که…

 

 

 

به گزارش آینده آنلاین، در روزهای های پایانی کار دولت دهم، خبر می رسد که محمود احمدی نژاد اضافه پرداختی خاصی را به منظور تشکر از بادی گاردهایش به آنها پرداخت کرده. امری که تا کنون و با این وسعت سابقه نداشته است.

گفته می شود به تیم محافظان احمدی نژاد که مجموعا نزدیک به 200 نفر می شوند، و در شیفت ها و بخش های مختلف محافظت از او فعالیت می کردند، در پایان کار دولت، 20 سکه طلا و یک حواله مگان هدیه داده شده است.


البته به دلیل اقدامات متفاوت احمدی نژاد و به ویژه برخی موارد که خارج از رویه های حفاظتی بود، تیم محافظان وی در این سالها زحمات زیادی کشیدند و قدردانی از آنها لازم است؛ اما این نحو تبعیض بین آنان با قشر فرهنگیان چندان قابل توجیه نیست.

ارسال نظر