استفاده از چکش برای کاهش ترس | میهن کمپ

استفاده از چکش برای کاهش ترس

تخریب درمانی یکی از روش هایی است که می تواند استرس و ترس ما را کم کند

█████ پخش اختصاصی از میــــــــــهن کـــــــــــمپ █████

█████ جهت مشاهده جزئیات به ادامه مطلب بروید █████

پزشکان اسپانیایی بر این باورند که با استفاده از ضربا زدن به تمام اجزای زندگی در منزل می توان از استرس های زندگی و ترس هایی که ممکن است به دنبال این استرس ها بیایند کاهش دهد و از این روش برای کم کردن میزان پریشانیها می توان استفاده کرد به این منظور تخریب درمانی با استفاده از ضربه زدن چکش به اجزای نا مفید خانه امری اساسی است.

ارسال نظر