استخدام کودک ۱۱ ساله برای جاسوسی+تصویر | میهن کمپ

استخدام کودک ۱۱ ساله برای جاسوسی+تصویر

«محمد نمر عشوه» ۱۱ ساله، کوچک ترین فردی در جهان است که رژیم صهیونیستی چندی پیش تلاش کرد وی را به استخدام خود در آورد تا با جمع آوری اخبار و اطلاعات برای این رژیم، به عنوان جاسوس رسمی سازمان اطلاعات و امنیت رژیم صهیونیستی ـ موساد ـ فعالیت خود را آغاز کند…

مؤسسه پژوهشی «وادی حلوه» در شهر بیت المقدس اشغالی ضمن اعلام این خبر، در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، نوشت: رژیم صهیونیستی قصد داشت «محمد نمر عشوه» را با حقوق ماهیانه ۲۰۰ شکل ـ واحد پول رژیم صهیونیستی ـ که معادل ۴۰ یورو است، استخدام کند تا کودکان و نوجوانان فلسطینی که به سمت صهیونیست ها سنگ پرتاب می کنند را شناسایی و به سازمان موساد معرفی کند!
 عکس   استخدام کودک ۱۱ ساله برای جاسوسی+تصویر
محمد نمر عشوه
«محمد نمر عشوه» در گفتگویی در مورد تلاش صهیونیست ها برای استخدام وی، گفت: روز جمعه ۲۵ فوریه گذشته در حالی که در مسیر مدرسه به خانه بودم، یک فرد ناشناس جلوی مرا گرفت و با چند دقیقه حرف ابتدا تلاش کرد مرا بترساند و سپس سعی کرد با تطمیع من اطلاعاتی بدست بیاورد. او از من خواست تا هر روز با وی همکاری کنم و در مقابل این همکاری هر ماه حقوق دریافت کنم.وی در ادامه افزود: آن فرد ناشناس از من خواست جوانان و کودکان فلسطینی را که به سمت صهیونیست ها سنگ پرتاب می کنند را معرفی کنم. او در واقع می خواست من برایش جاسوسی کنم. من نپذیرفتم اما او رفت و فردای آن روز باز هم آمد و حرف هایش را تکرار کرد و من باز هم رد کردم. آن مرد صهیونیست چندین روز پی در پی کار خود را تکرار می کرد اما من باز هم قبول نکردم. آخرین بار که قبول نکردم از جیب خود چاقویی در آورد و آن را زیر گردنم گذاشت و مرا تهدید کرد اما از دست او فرار کردم. وقتی به خانه رسیدم ماجرا را برای پدرم تعریف کردم و خدا را شکر از فردای آن روز دیگر او را ندیدم.مؤسسه پژوهشی «وادی حلوه» در ادامه گزارش خود نوشت: بررسی های اولیه انجام شده نشان می دهد فردی با همان مشخصات طی چند ماه اخیر تلاش کرده چندین کودک دیگر فلسطینی را اغفال کند و به استخدام خود در آورد. او حتی بین آنان مقادیری پول توزیع کرده است.

ارسال نظر