اراده ي قوي يك مرد 300 كيلويي براي لاغر شدن | میهن کمپ

اراده ي قوي يك مرد 300 كيلويي براي لاغر شدن

اين آقا وقتي داشت با خيال راحت مي خورد لطفا بقیه عکسها رو ببینید

متوجه نبود كه ممكنه يه بلايي سرش بياد

وقتی وزن او به بيش از 300 كيلو رسيد تصميم گرفت كه لاغر بشه 

بنابراين به سراغ يه مربي ورزش رفت

تمرينات سخت ولي اصولي را پشت سر گذاشت تا اين كه 

با اين كه وزنش كمتر و كمتر مي شد ولي يه مشكل جديد پيدا كرد ! از خودش مي پرسيد با اين همه پوست بايد چكار كنه ؟

هي از خودش عكس مي گرفت

وقتي عكس ها رو مي ديد حالش بد مي شد .
ولي باز هم به ورزش كردن ادامه داد

ولي فقط مي تونست چربي ها رو آب كنه

هر چند ديگه از اون همه چربي خبري نبود ولي 

وقتي ديد نمي تونه به طور طبيعي از شر پوست هاي اضافي خلاص بشه ، بدنش رو سپرد به تيغ جراحان

و حالا اون از اين موفقيت شاد و خوشحاله

كم كم ديگه بايد براي پوشيدن لباس زیبای اندامي خودش رو آماده كنه

كمال انسان به تصرف دل است باقي مثل آب و گل است


ارسال نظر