اختلال در شبکه شتاب در پی هجوم مردم برای تغییر رمز | میهن کمپ

اختلال در شبکه شتاب در پی هجوم مردم برای تغییر رمز

مردم به دلیل نگرانی از هک شدن رمز کارتهای بانکی به سمت دستگاههای عابر بانک هجوم برده اند و خواهان تغییر سریع رمز خود هستند

بنا بر این گزارش شبکه شتاب با اختلال جدی مواجه است و همچنین بعضی بانکها به مشتریان خود هم سرویس نمی دهند

ارسال نظر