احمدی نژاد در مجلس قدیمی + تصاویر | میهن کمپ

احمدی نژاد در مجلس قدیمی + تصاویر

نشست اعضای هیئت دولت و مدیران اجرایی کشور با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برگزار شد.

میهن کمپ | http://mihancamp.com

***

میهن کمپ | http://mihancamp.com

***

میهن کمپ | http://mihancamp.com

***

میهن کمپ | http://mihancamp.com

***

میهن کمپ | http://mihancamp.com

ارسال نظر