اثرات همنشيني با زنان زيبا بر سلامت مردان | میهن کمپ

اثرات همنشيني با زنان زيبا بر سلامت مردان

الكساندريا ميلز، برنده آمريكايي ميس ورلد ۲۰۱۰/ عكس تزئيني است
دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند كه «گپ زدن» با زنان جذاب اثر خوبي بر روحيه مردان مي‌گذارد زيرا سبب افزايش هورمون‌هايي مي‌شود كه در تندرستي مؤثر است.

پژوهشگران دريافته‌اند كه تنها حضور يك جنس مخالف كافي است تا ميزان هورمون‌هاي تستوسترون و كورتيزول را كه با شادابي مردان در پيوند نزديك است، افزايش دهد.

از سوي ديگر همنشيني با مردان ديگر اثر وارونه دارد و ميزان هر دو ماده را كاهش مي‌دهد.

پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا كه يافته‌هاي آن‌ها به تازگي منتشر شده، جستجوي خود را بر اين موضوع متمركز كردند كه دريابند آيا انسان تا چه ميزان مانند ديگر جانداران واكنش‌هايي كه با انگيزه‌هاي جفت‌خواهي در پيوند است نشان مي‌دهد.

اين پژوهش روي ۱۴۹ دانشجوي پسر بين ۱۵ تا ۲۴ ساله انجام شد و در آن از هفت دانشجوي دختر بين ۱۸ تا ۲۲ سال استفاده شده بود.

پس از يك ديدار كوتاه پنج دقيقه‌اي از مردان مورد آزمايش خواسته شد كه به ميزان جذابيت اين زنان نمره بين ۱ تا ۷ بدهند. ميانگين اين نمره ۵. ۸۳ بود.

نمونه آب دهان شركت‌كنندگان در اين پژوهش علمي كه در آغاز كار دهان خود را با مايع دهان‌شو شسته بودند پس از ۲۰ تا ۴۰ دقيقه ديدار آنها با زنان، مورد آزمايش قرار گرفت و دانشمندان دريافتند كه تنها با ۵ دقيقه گفت و شنود با يك زن جذاب ميزان تستوسترون مردان ۱۴ درصد افزايش يافته بود و كورتيزول، هورمون ضد استرس موجود در بدن آنها ۴۸ درصد.

همين ميزان نشست با مردان سبب كاهش به ترتيب دو درصد و هفت درصد اين هورمون‌ها شد.

پژوهش روي جانداران نيز همين نتيجه‌گيري را تأييد مي‌كند.

تستوسترون با ميل جنسي مردان و همچنين شادابي آنها پيوند تنگاتنگي دارد. اين هورمون‌ها همچنين سبب افزايش انرژي مي‌شوند.

هورمون كورتيزول نيز هوشياري را افزايش مي‌دهد و همزمان سبب آرامش اعصاب مي‌شود. گفته مي‌شود اين دو هورمون با هم حالتي به وجود مي‌آورند كه انسان حس مي‌كند زنده‌تر است.

دكتر جيمز روني و همكاران او كه اين پژوهش‌ها را سرپرستي كرده بودند، بر اين باورند كه اين افزايش هورموني بسيار مشابه مورد جانداران است.

دكتر لسلي نپ، يك انسان‌شناس متخصص زيست‌شناختي دانشگاه كمبريج مي‌گويد اين واكنش‌ها تكاملي است و در پيوند با جفت‌يابي است. او مي‌افزايد: همه اين‌ها بر مي‌گردد به مسئله سكس. ميزان بيشتر تستوسترون با افزايش فعاليت‌هاي جنسي در پيوند است، و از سوي ديگر كورتيزول كمك مي‌كند انرژي متمركز شود و انسان به كمك آن بتواند بر نگراني‌هاي خود فائق شود.

اوج ميزان تستوسترون در نخستين سال‌هاي دهه بيست سن آدمي است و پس از آن رو به كاهش مي‌گذارد. مردان متأهل يا كساني كه با شريكي زندگي مي‌كنند، داراي ميزان كمتري از هورمون تستوسترون هستند تا ديگر مرداني كه ازدواج نكرده‌اند.

يافته‌ها نشان مي‌دهد كه به محض اينكه مردي با زن جذابي روبه‌رو مي‌شود، مغز فرماني مي‌فرستد به غدد هيپوفيز ترشح كننده و ميزان تستوسترون را افزايش مي‌دهد.

ارسال نظر