آیا ریشه موی شما محکم است یا شکننده ؟ | میهن کمپ

آیا ریشه موی شما محکم است یا شکننده ؟

گرچه موی ما از سلول‌های مرده تشکیل شده، ولی می‌تواند از وضع درونی ما حکایت ‌کند…

موهای خود را روی یک پارچه سفید شانه کنید و موهای ریخته شده را جمع‌آوری کنید. در صورتی که در سر آن برجستگی وجود داشته باشد، در واقع ریشه مو است ولی اگر ریشه مو وجود نداشت، موهای شما از ساقه شکسته شده است و این علامت شکننده بودن موهای شما می‌باشد.

پوست سر شما هم خصوصیات منحصر به فردی دارد. با دو آزمایش ساده می‌توانید پوست سر خود را آزمایش کنید:
موهای سر را با دست کنار بزنید و با یک ذره‌بین به پوست سر نگاه کنید. در حالت طبیعی نباید قرمزی، جوش و یا شوره شدید روی آن وجود داشته باشد. در آزمایش دوم باید حدودا دو روز پس از شستشوی سر، موها را با دست کنار زده و یک تکه کاغذ نازک را روی پوست سر بگذارید و آن را حدود دو دقیقه نگاه دارید، سپس کاغذ را برداشته و با دقت به آن نگاه کنید. در صورتی که هیچ اثر چربی روی کاغذ مشاهده نشد، پوست سر شما خشک است. در صورتی که فقط اندکی آلودگی مشاهده شد، پوست سر معمولی و در صورتی که کاغذ خیلی چرب شد، دلیل بر چرب بودن پوست سر می‌باشد.

ارسال نظر