آخرین وضعیت ماه‌چهره خلیلی | میهن کمپ

آخرین وضعیت ماه‌چهره خلیلی

ماه چهره خلیلیحال عمومی ماه‌چهره خلیلی، هنرمند عزیز کشورمان پس ار تصادف رانندگی شدید

چند روز پیش، رو به بهبود است. وی پس از ترخیص از بخش مراقبت‌های ویژه…

 

حال عمومی ماه‌چهره خلیلی، هنرمند عزیز کشورمان پس ار تصادف رانندگی شدید چند روز پیش، رو به بهبود است. وی پس از ترخیص از بخش مراقبت‌های ویژه حال عمومی خود را رو به بهبود عنوان کرد.

این بازیگر جوان گفت: خدا را شكر حالم خیلی بهتر شده است و فعلاً از نظر جسمی رو به بهبودی هستم. نسبت به چند روز پیش خیلی بهتر شده‌ام و خدا خیلی رحم كرد كه اتفاق بدتری نیفتاده است.

وی در ادامه گفت: در این تصادف از ناحیه دنده و ستون فقرات آسیب دیده‌ام و به مدت10 روز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بوده‌ام، اما خوشبختانه اكنون حالم رو به بهبود است.

ارسال نظر