آخرین خبرهای آزمون کارشناسی فراگیر۹۰ | میهن کمپ

آخرین خبرهای آزمون کارشناسی فراگیر۹۰

سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سه آزمون در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۰ در کلیه مراکز استان با رقابت ۲۴۶ هزار و ۷۷۷ نفر برگزار می شود…

آزمون کارشناسی با ۵۰ رشته و ۱۳۷ هزار داوطلبوی افزود: آزمون کارشناسی دانشگاه پیام نور صبح جمعه ۳۰ اردیبهشت، در ۳۵ گروه و ۵۰ رشته برگزار می شود و ۱۳۷ هزار و ۲۰ نفر در این آزمون شرکت کرده اند از میان شرکت کنندگان ۶۵ هزار و ۱۵۲ نفر زن و ۷۱ هزار و ۸۶۸ نفر مرد هستند. تعداد سئوالات برای این آزمون از ۱۲۰ تا ۱۳۵ به تناسب رشته ها متغیر است و به همان نسبت مدت پاسخگویی نیز بنا به رشته مورد نظر از ۱۵۰ تا ۲۱۰ دقیقه خواهد بود.

آزمون کارشناسی ارشد در ۷۶ رشته و ۱۰۲ هزار داوطلب

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به جزئیات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور گفت: آزمون کارشناسی ارشد نوبت دهم، در ۷۶ کد رشته و با حضور ۱۰۲ هزار  ۹۵۳ داوطلب برگزار می شود.

وی اظهار داشت: از میان شرکت کنندگان در این آزمون، ۴۶ هزار و ۲۷۵ نفر زن و ۵۶ هزار و ۶۷۸ نفر مرد هستند که باید تعداد ۶۰ تا ۹۰ سئوال را به تناسب رشته پاسخ دهند. مدت پاسخگویی برای این داوطلبان نیز از ۹۰ تا ۱۸۰ دقیقه با توجه به رشته مورد نظر متفاوت است.

آزمون کاردانی به کارشناسی ارشد در ۱۰ رشته با ۶ هزار داوطلب

طباطبایی درباره آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی در دانشگاه پیام نور نیز گفت: این آزمون در ۱۰ رشته برگزار می شود و ۶ هزار و ۸۰۴ نفر در آن شرکت کرده اند که از میان متقاضیان این آزمون ۴ هزار و ۴۶ نفر زن و ۲ هزار و ۷۵۸ نفر مرد هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این آزمون تعداد سئوالات برای همه رشته ها ۹۰ سئوال است اما زمان پاسخگویی به تناسب رشته ها برای افراد از ۱۰۵ تا ۱۲۰ دقیقه متفاوت است.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: داوطلبان باید توجه داشته باشند که آزمون به صورت چهار گزینه ای و دارای نمره منفی است.

طباطبایی درباره ظرفیت پذیرش و اعلام نتایج نهایی سه آزمون دانشگاه پیام نور یادآور شد: ظرفیت با توجه به حد نصاب پذیرش مشخص می شود و تاکنون دانشگاه پیام نور ظرفیتی را مشخص نکرده است. نتایج نهایی نیز اواخر شهریورماه سال ۹۰ از سوی سازمان سنجش اعلام می شود.

ارسال نظر