آخرین اخبار از ابراهیم تاتلیسس | میهن کمپ

آخرین اخبار از ابراهیم تاتلیسس

خواننده مشهور ترک برای انجام معالجات پزشکی ویژه به آلمان فرستاده شد…


ورلد بولتن در خبری اختصاصی نوشت ابرااهیم تاتلیسس با هواپیمای اختصاصی
متعلق به وزارت بهداشت ترکیه راهی آلمان شد تا معالجات پزشکی روی وی انجام شود.
بر این اساس ساعت ۵ صبح چهارشنبه به وقت محلی ابراهیم تاتلیسس بیمارستان خصوصی آچه بادیم را همراه نیروهای امنیتی و پلیس ترک کرده و ساعت ۶ صبح فرودگاه آتاتورک را به مقصد آلمان ترک کرد. اعضای خانواده و عده ای خبرنگار نیز تا فرودگاه وی را مشایعت کردند.
بعد از ترور ۱۴ مارس در استانبول و خارج کردن گلوله ای که وارد مغز وی شد، پزشکان تلاش زیادی کردند تا سلامت را به وی بازگردانند، و در این راه موفق نیز شدند، اما مشکل عدم حرکت دادن قسمت چپ بدن ابراهیم تاتلیسس باعث شده تا وی را برای معالجه و تکمیل دوره درمان راهی آلمان کنند.

ارسال نظر